Antyodorowe działania MPGO

Opublikowano: 2018-03-30 00:00:00

Dnia 08.03.2018r. zakończono montaż 10 indywidualnych pochodni biogazowych na eksploatowanej kwaterze składowiska odpadów w Sosnowcu.

Pochodnie te służą do spalania biogazu składowiskowego, który wytwarza się w procesie składowania odpadów. W miarę nagromadzenia się biogazu w studniach gazowych następuje ich uruchomienie. Konstrukcja pochodni umożliwia ich demontaż i ponowny montaż na kolejnych studniach.

Działania te bezpośrednio chronią środowisko naturalne przed szkodliwym wpływem biogazu składowiskowego.