O nas

Głównym celem działalności MPGO Sp. z o.o. jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Sosnowca w zakresie kompleksowego zagospodarowania odpadów m.in.:

  • przetwarzania odpadów,
  • odzyskiwania surowców wtórnych,
  • składowania odpadów nienadających się do odzysku,
  • wykonywania innych zadań, zgodnie z możliwościami i wyposażeniem technicznym Zakładu.

Zadania te zostały określone w Akcie Założycielskim z dnia 18.12.2009. Warunki powierzenia zadania własnego Gminy Sosnowiec określa Umowa Wykonawcza z dnia 22.01.2010.

Działania naszej Spółki są zgodne z ideą recyklingu i traktowania odpadów jako zasobów przeznaczanych do jak najefektywniejszego wykorzystania, a wszystkie elementy Zakładu umożliwiają zagospodarowanie odpadów komunalnych z zachowaniem najwyższych europejskich standardów.

MPGO Sosnowiec
MPGO Sosnowiec
MPGO Sosnowiec