Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z MPGO Sosnowiec poprzez:

Kancelarię

32 263 47 2332 263 51 4432 508 61 01biuro@mpgo.sosnowiec.pl