Sosnowiecki Lider Ekologii

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. od 2015 roku prowadzi działania edukacyjne mające na celu kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta.

„Sosnowiecki Lider Ekologii” to konkurs zbiórki surowców wtórnych, skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Sosnowiec.

Akcja polega na zbiórce surowców wtórnych w postaci zużytych baterii i makulatury. Celem działań MPGO jest edukacja ekologiczna, polegająca na budowaniu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Zbiórka surowców wtórnych uczy postaw proekologicznych i pokazuje, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne.

W 2020 roku Spółka rozpoczęła się 6 edycja akcji.