Władze spółki

Zgromadzenie wspólników

Wspólnicy – Gmina Sosnowiec – reprezentująca 100,00% kapitału zakładowego Spółki

Rada nadzorcza

Przewodniczący – Tomasz Kamiński
Zastępca przewodniczącego - Katarzyna Cichy-Karolczak
Sekretarz – Seweryn Świaczny

Zarząd

Prezes Zarządu – Bartosz Wydra
Prokurent - Magdalena Stolarska
Prokurent - Adam Wierzbicki