Ekokompost Sosnowiecki

Produktem procesu kompostowania odpadów zielonych jest w stu procentach naturalny, organiczny środek poprawiający właściwości gleby, jej strukturę i żyzność.

„Ekokompost Sosnowiecki”, wytwarzany w kompostowni MPGO, uzyskał  zgodę na wprowadzenie do obrotu gospodarczego decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-677/17.

  • Może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie polecany jest na gleby o niskiej zawartości substancji organicznych.
  • Wykorzystać go można w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem zieleńców, kwietników, rabat jak również przy zakładaniu trawników.
  • Ekokompost Sosnowiecki może mieć również zastosowanie w rekultywacji terenów przemysłowych, w urządzaniu terenów zieleni miejskiej oraz w gospodarce leśnej.

Ekokompost można zakupić luzem, odbiór własnym transportem.

Kontakt w sprawie zakupu:

32 508 61 34zapytania@mpgo.sosnowiec.pl

Ekokompost Sosnowiecki
Ekokompost Sosnowiecki
Ekokompost Sosnowiecki

Uprawy roślin sadowniczych

Przed posadzeniem sadu/plantacji: Rozrzucić równomiernie środek na powierzchnię pola w dawce do 15 ton na ha i wymieszać z powierzchniową warstwą gleby. Najlepiej środek zastosować pod przedplon.

W sadzie/plantacji: Środek rozrzucić wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), wokół drzew/krzewów, w dawce do 10 kg na 10 m2, unikając jego kontaktu z rośliną.

Uprawa roślin ozdobnych (zieleńce, kwietniki, rabaty)

Wczesną wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy środek rozsypać w dawce 15-20 l/10m2 (10-15 kg/10m2), a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

Uprawy roślin warzywnych

Na uprzednio oczyszczoną z chwastów i spulchnioną glebę należy rozsypać środek równomiernie na całej powierzchni w ilości 20-25 l/10m2 (15-20 kg/10m2) w zależności od wymagań uprawianego gatunku, a następnie wymieszać go z glebą na głębokość 15-20cm. W tak przygotowaną glebę wysiewać nasiona lub sadzić rozsadę warzyw.

W uprawach pod osłonami (tunele foliowe, inspekty szklarnie) dawkę środka można zwiększyć do 25 l/10m2 (30 kg/10m2).

Trawniki

Pod zakładanie trawników najlepiej stosować wiosną lub późnym latem. Na glebę przeznaczoną do założenia trawnika należy rozłożyć równomiernie środek w ilości 20-30 l/10m2 (15-25 kg/10m2). Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać trawę.