Zasady segregacji śmieci

W Gminie Sosnowiec obowiązuje zbiórka śmieci z podziałem na odpady:

Szkło

W pojemnikach na SZKŁO należy zbierać:

 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • Butelki po napojach alkoholowych,
 • Szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących odpadów:

 • Szkła stołowego – żaroodpornego,
 • Ceramiki, doniczek,
 • Zniczy z zawartością wosku,
 • Żarówek i świetlówek,
 • Szkła kryształowego,
 • Reflektorów,
 • Nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • Termometrów i strzykawek,
 • Monitorów i lamp telewizyjnych,
 • Szyb okiennych i zbrojonych,
 • Szyb samochodowych,
 • Luster i witraży,
 • Fajansu i porcelany,
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Papier

W pojemnikach na PAPIER należy zbierać:

 • Opakowania z papieru lub tektury,
 • Gazety i czasopisma,
 • Katalogi, prospekty, foldery,
 • Papier szkolny i biurowy,
 • Książki i zeszyty,
 • Torebki papierowe,
 • Papier pakowy.

Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących odpadów:

 • Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • Zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • Papieru powlekanego folią i kalki,
 • Kartonów po mleku i napojach,
 • Pieluch jednorazowych i podpasek,
 • Pampersów i podkładów,
 • Worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • Tapet,
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady zmieszane

Odpady zmieszane pozostałe po segregacji, to m.in.:

 • Pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy,
 • Szkło stołowe, żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, szkło kryształowe, lustra i witraże, fajans i porcelana,
 • Tekstylia, obuwie,
 • Elementy drewniane, laminowane, gumowe,
 • Kości zwierząt pozostałe po przygotowaniu posiłków,
 • Zmiotki, niedopałki papierosów,
 • Wszystko, czego nie wrzucamy do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym (czyli żarówki, świetlówki, preparaty chemiczne, akumulatory, przeterminowane leki, strzykawki, elektroodpady).

Metale i tworzywa sztuczne

W pojemnikach na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE należy zbierać:

 • Plastikowe butelki po napojach,
 • Opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do naczyń itp.),
 • Plastikowe zakrętki,
 • Plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • Plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • Styropian opakowaniowy,
 • Puszki po napojach, sokach,
 • Puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • Złom żelazny i metale kolorowe,
 • Metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • Folię aluminiową,
 • Kartoniki po mleku i napojach wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących odpadów:

 • Butelek i pojemników z zawartością,
 • Strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • Nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach,
 • Zużytych baterii i akumulatorów,
 • Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Części samochodowych,
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika.

BIO

W pojemnikach na BIO należy zbierać:

 • Odpadki warzywne i owocowe,
 • Resztki roślin doniczkowych,
 • Trociny z obróbki i cięcia drewna,
 • Resztki jedzenia.

Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących odpadów:

 • Kości zwierząt pozostałych po przygotowaniu posiłków,
 • Oleju jadalnego,
 • Odchodów zwierząt,
 • Popiołu z węgla kamiennego,
 • Leków,
 • Drewna impregnowanego,
 • Płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • Ziemi i kamieni,
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Popiół

W pojemnikach na POPIÓŁ należy zbierać:

 • Popiół z palenisk domowych.

W przypadku wytwarzania przez nieruchomość „Popiołu” z palenisk domowych, zapotrzebowanie na dodatkowy pojemnik należy zgłaszać na piśmie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Druk zapotrzebowania dostępny jest na miejskiej stronie internetowej www.sosnowiec.pl w strefie: URZĄD, zakładce „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.

Popiołu nie należy wrzucać do pojemników na „Odpady zmieszane pozostałe po segregacji”.
Nie wolno wrzucać do tych pojemników żadnych innych odpadów.

Pozostałe odpady, jak meble dużych rozmiarów, gruz, armatura, odpady zielone, sprzęt elektroniczny, akumulatory, baterie i opony można oddać w specjalnych punktach zbiórki na terenie miasta oraz dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ekostacja Juliusz, który mieści się w siedzibie MPGO, przy ul. Grenadierów 21.

 

Ulotka informacyjna o prawidłowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Sosnowiec

Pobierz ulotkę