GPSZOK (Ekostacja Juliusz)

 

Na terenie MPGO Sp. z o. o. w Sosnowcu od dnia 01.07.2013 r. działa Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych umożliwiający mieszkańcom Gminy Sosnowiec oddanie odpadów problematycznych i niebezpiecznych. W 2017 r. dotychczasowy Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został zmodernizowany. GPSZOK otrzymał nową nazwę - Ekostacja Juliusz, i zyskał nową aranżację starego dworca z lokomotywą i wagonami (kontenerami), dzięki czemu segregacja i wywóz surowców będą łatwiejsze. Chcemy zachęcić mieszkańców do samodzielnego oddawania odpadów problematycznych, niebezpiecznych oraz surowców wtórnych.

 

Ekostacja Juliusz

W związku z nowymi zasadami gospodarki odpadami mieszkańcy Sosnowca, zgodnie ze złożonymi deklaracjami zostali wyposażeni w pojemniki do zbiórki odpadów z podziałem na następujące frakcje:

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

BIO

Odpady zmieszane

Popiół

Pozostałe odpady można samodzielnie nieodpłatnie dostarczyć do GPSZOK - Ekostacja Juliusz, przy ulicy Grenadierów 21.

Ekostacja Juliusz została podzielona na trzy perony z torami, które oznaczają konkretny kontener lub pojemnik. Na terenie GPSZOK-u znajdują się tablice informacyjne – Rozkłady jazdy, z których możemy odczytać jakie odpady należy wrzucać do wybranych pojemników i kontenerów. Dodatkowo każdy z nich posiada swoje oznaczenie wraz z kodem odpadu.

Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00 zgodnie z Regulaminem funkcjonowania GPSZOK.
Prosimy o ostatni wjazd do godz. 16:45 w celu rozładunku do godz. 17:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 508 61 29 lub 32 508 61 18.

Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia odpadów jest uprzednie okazanie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami. Dla zabudowy jednorodzinnej jest to okazanie potwierdzania przelewu do Urzędu Miasta za odbiór odpadów komunalnych natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej jest to potwierdzenie wniesienia opłaty za czynsz.

Płatność możliwa wyłącznie kartą płatniczą.

W punkcie przyjmowane są m.in.:

  • odpady wielkogabarytowe np. meble, dywany, lustra, materace, drzwi,
  • odpady poremontowe pochodzące z drobnych remontów np. gruz, tapety, papa, armatura łazienkowa, płytki – przyjmowane bezpłatnie do 1 Tony na gospodarstwo domowe (adres zamieszkania), za nadwyżkę koszty zagospodarowania pokrywa mieszkaniec dostarczający odpady, 
  • odpady zielone np. skoszona trawa, opadłe liście, gałęzie z przycinki drzew (każda z wymienionych frakcji przyjmowana jest osobno bez worków foliowych),
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, żelazka itp.,
  • odpady niebezpieczne np. akumulatory, baterie, świetlówki, termometry, przeterminowane leki, zużyte oleje, opakowania zawierające substancje niebezpieczne,
  • zużyte opony z rowerów, wózków oraz samochodów osobowych do 3.5 t.

Odpady biodegradowalne mogą być dostarczane do GPSZOK wyłącznie od mieszkańców Sosnowca, mieszkających w zabudowie jednorodzinnej lub od administratorów/zarządców budynków wielolokalowych.

Opłaty za nadwyżkę przywiezionych odpadów:

  • 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 453,60 zł brutto/Mg,
  • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 37,80 zł brutto/Mg,
  • 17 03 80 - odpadowa papa – 518,40 zł brutto/Mg,

Firmy świadczące usługę transportu odpadów od mieszkańców Sosnowca w celu przekazania ich do GPSZOK powinny każdorazowo przedstawić oświadczenie podpisane przez mieszkańca przekazującego odpady, w którym zawarte są następujące informacje: adres mieszkańca przekazującego odpad do GPSZOK, dane firmy świadczącej usługę transportu odpadów do GPSZOK, numer rejestracyjny samochodu transportującego, data odebrania odpadu od mieszkańca, data przywozu odpadów do GPSZOK.

W przypadku uwag dot. obsługi i funkcjonowania GPSZOK prosimy o przesyłanie informacji na adres ekostacja@mpgo.sosnowiec.pl
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz
GPSZOK Ekostacja Juliusz