Instalacja Przetwarzania Odpadów

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powstały w ramach Projektu pn. " Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu" zajmuje teren, na którym zrealizowane są technologie intensywnego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Instalacja ZPiUOK w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21, może przyjąć do przetworzenia 93 000 tony odpadów komunalnych rocznie.

Zgodnie z założeniem poprzez segregowanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie zmniejszy się o min. 46% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania. Odzyskane frakcje materiałowe, nadające się do ponownego wykorzystania (w tym posiadające właściwości energetyczne), znajdą zastosowanie jako:

  • surowce wtórne,
  • kompost,
  • paliwo alternatywne (RDF).