Sortownia odpadów

Działająca w MPGO sortownia odpadów o przepustowości 70 000 Mg/rok (z możliwością jej powiększenia do 105 000 Mg/rok) odpowiada pod względem jakościowym i funkcjonalnym najwyższym standardom europejskim. Linia technologiczna sortowni zapewnia możliwość segregacji odpadów komunalnych zebranych selektywnie jak i odpadów komunalnych zmieszanych.

Linia sortownicza wyposażona jest w 11 separatorów, z czego 7 separatorów optycznych umożliwia rozdział surowców ze względu na materiał i kolor. Dodatkowo linia technologiczna wyposażona jest w maszynę do rozrywania worków foliowych, 2 separatory metali żelaznych, separator metali nieżelaznych, sito obrotowe, separator balistyczny, prasę belującą wyseparowane surowce wtórne.

Głównym celem działalności sortowni jest odzysk frakcji materiałowych nadających się do recyklingu, tj.:

  • tworzywa sztuczne,
  • papier i karton,
  • metale żelazne i nieżelazne,
  • szkło białe i kolorowe,
  • drewno, folie,
  • opakowania z PET z podziałem na kolory,
  • opakowania z PE
  • opakowania wielomateriałowe Tetrapak,
  • wsad do produkcji paliwa alternatywnego.

W najbliższych miesiącach planowane jest doposażenie sortowni o linię do produkcji paliwa alternatywnego RDF.

Sortownia odpadów
Sortownia odpadów
Sortownia odpadów
Sortownia odpadów
Sortownia odpadów
Sortownia odpadów