Kompostownia odpadów

Działająca w MPGO Sp. z o.o. Instalacja Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w zależności od rodzaju odpadów stosuje dwie techniki kompostowania:

Kompostownia odpadów zielonych

Kompostownia odpadów zielonych ma na celu przetwarzanie odpadów zielonych tj. trawy, liści i gałęzi zbieranych na terenie Gminy Sosnowiec. Dowożone na kompostownie odpady są mieszane w odpowiednich proporcjach wraz z dodaniem materiału strukturalnego w celu poprawienia zachodzącego procesu a następnie formowana jest pryzma. Proces kompostowania przebiega w systemie polowym/pryzmowym trwającym do 9 miesięcy.

Wytworzony w ten sposób kompost może służyć do:

  • użyźniania gleby,
  • rekultywacji terenów poprzemysłowych,
  • aranżowania terenów zieleni miejskiej.

Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji

Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji o przepustowości 26 000 Mg/rok (z możliwością powiększenia do 50 000 Mg/rok) posiada 12 modułów kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz plac intensywnego dojrzewania stabilizatu mieszczący 10 pryzm kompostujących.

Proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji prowadzony jest w trzech fazach:

  • faza I – kompostowanie intensywne z pełną automatyczną kontrolą przebiegu procesu;
  • faza II – dojrzewanie intensywne w pryzmach z przykryciem w celu redukcji nieprzyjemnych zapachów i zarodników oraz przyspieszenia procesu dojrzewania;
  • faza III – dalsze dojrzewanie w pryzmach.
Kompostownia odpadów
Kompostownia odpadów
Kompostownia odpadów
Kompostownia odpadów
Kompostownia odpadów
Kompostownia odpadów