Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Selektywnie zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Sosnowcu jest grupowany oraz poddawany procesowi demontażu w sposób bezpieczny dla środowiska z zachowaniem wszelkich norm, zasad i przepisów polskiego prawa.

Uzyskane z demontażu elementy są poddawane recyklingowi lub unieszkodliwiane, a produkty i substancje niebezpieczne przekazywane są do utylizacji. Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bardzo ważny dla środowiska i pozwala na odzysk cennych metali ziem rzadkich, których ilość w środowisku jest bardzo ograniczona przez co ich cena na rynku ciągle rośnie.

Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego