Składowisko odpadów

Najstarszą część MPGO stanowi składowisko odpadów, które podzielone jest na 3 kwatery:

  • kwatera „A” , o powierzchni 10,2 ha, zamknięta, aktualnie w trakcie rekultywacji
  • kwatera „B” (I etap II) o powierzchni 4,15 ha, eksploatowana do końca sierpnia 2014 r., aktualnie podlega procesowi rekultywacji
  • kwatera „C” (II etap II) o powierzchni 4,38 ha i pojemności 580 000 m3 – eksploatację rozpoczęto 3 czerwca 2013 r., zakończenie eksploatacji jest przewidywane na 2022 r.

Składowisko przyjmuje pozostałość poprocesową po przetwarzaniu odpadów oraz inne odpady nienadające się do ponownego wykorzystania zgodnie z aktualnymi decyzjami oraz przepisami prawa dopuszczającymi wymienione odpady do unieszkodliwiania.

Dbając o zabezpieczenie przed emisją gazu składowiskowego do atmosfery kwatery zostały wyposażone w system studni odgazowujących, natomiast środowisko gruntowo-wodne zabezpiecza pełna izolacja składowiska złożona z drenażu odprowadzającego spływające w niecce kwatery wody do zbiorników ziemnych.

Składowisko odpadów
Składowisko odpadów

Kwatera na azbest

MPGO w Sosnowcu posiada również trzy komory do składowania odpadów budowlanych zawierających azbest o łącznej pojemności 7 200 m3. Każda komora ma możliwość unieszkodliwienia aż 2 400 m3 azbestu. Zgodnie z programem oczyszczania kraju z azbestu do 2032 roku należy w sposób bezpieczny dla środowiska zutylizować ten problematyczny odpad. Wychodząc naprzeciw potrzebom Gminy Sosnowiec Spółka dysponuje miejscem do zagospodarowania dostarczonych odpadów azbestowych.

Kwatera na azbest
Kwatera na azbest