Antyodorowe działania MPGO

Opublikowano: 2018-01-12 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu, mimo prowadzonej działalności ściśle według zasad, regulacji, pod wnikliwą kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nieustannie podejmuje działania zapobiegające odorotwórczym efektom przetwarzania i zagospodarowania odpadów.
Wyróżniając trzy potencjalne źródła odorotwórcze, tj. składowisko odpadów, kompostownia, ścieki/odcieki, podjęte są następujące działania:

1. Składowisko odpadów

  • Zmiana sposobu utylizacji gazu składowiskowego poprzez budowę w I kwartale 2018 roku pochodni lokalnych. Będą one wyposażone w biofiltry niwelujące zapachy gazowe.
  • Ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych do składowania, poprzez zaprzestanie od stycznia 2018 roku przyjmowania na składowisko odpadów z zewnątrz.

2. Kompostownia

  • Regularne stosowanie biopreparatu OWS i dezodoryzacja frakcji przeznaczonych do kompostowania i składowania.
  • Intensywne napowietrzanie materiału poddawanego kompostowaniu.
     

3. Ścieki/odcieki

  •  Rozpoczęcie procesu budowy podczyszczalni ścieków/odcieków.
     

Ponadto, MPGO zleciło opracowanie analizy uciążliwości zapachowej posiadanej instalacji. Opracowanie firmy AR-SA EKO KONSULTING s.c., sporządzono  na przełomie października i listopada 2017 r.