Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych etap II

Opublikowano: 2021-04-06 14:35:47

Tytuł projektu: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych etap II: budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu, przy ul. Grenadierów 21.

 

 

Inwestycja polega na wybudowaniu instalacji podczyszczającej ścieki przemysłowe pochodzących z wszystkich instalacji, tj.: zakładu ZPiUOK oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera A, B, C i nowobudowana kwatera D).

Instalacja będzie podczyszczała ścieki z wydajnością 200 m3/d. Podczyszczalnia zrealizowana będzie w technologii MBR (bioreaktory membranowe).

Inwestycja ma na celu zabezpieczenie gospodarki wodno- ściekowej zarówno zakładu jak i składowisk odpadów będących w posiadaniu MPGO Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Finansowanie projektu:

Wartość inwestycji:15 757 000,00 zł
Koszty kwalifikowane:14 847 000,00 zł
Wartość pożyczki:13 362 300,00 zł,

Ważniejsze daty:

06.11.2019 r. - podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych etap II: budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu, przy ul. Grenadierów 21

12.03.2021 r. - podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powyższej inwestycji w formie pożyczki.