INFORMACJE – Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o. o....

Opublikowano: 2015-01-12 00:00:00

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o. o. w Sosnowcu informuje, że na podstawie

Uchwały Nr IV/55/22/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 – podgląd >>>

posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla:

  • Instalacji MBP
  • Kompostowania w pryzmach
  • Składowiska odpadów komunalnych w Sosnowcu