Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp....

Opublikowano: 2017-11-09 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Znak sprawy: MPGO.271.04.2017

data publikacji: 2017.11.09
publikacja: Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2017.11.09
publikacja: Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – specyfikacja warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 2017.11.09
publikacja: Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – specyfikacja warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 2017.12.06
publikacja: Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – informacja o wyborze oferty – pobierz dokument – pdf  

data publikacji: 2017.12.14
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych udzielenie zamówieniapobierz dokument – pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2017-11-09 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:03:41