Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych etap II: Budowa...

Opublikowano: 2019-07-18 00:00:00

W związku z dalszym rozwojem Spółki, MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu informuje o otrzymaniu promesy dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu, przy ul. Grenadierów 21”

Niniejsza inwestycja jest rozbudową istniejącego zakładu o nowoczesny, w pełni zautomatyzowany obiekt jakim jest podczyszczalnia ścieków przemysłowych. Instalacja będzie podczyszczała ścieki generowane przez składowiska A, B oraz C, jak również sortownię i kompostownię.

Promesa dofinansowania dotyczy kwoty wysokości 13 468 017,00 zł, która stanowi 90% kosztów całości inwestycji.