Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu

Opublikowano: 2014-05-15 00:00:00

W dniu 15 maja br. Miejski Zakład Składowania odpadów Sp. z o.o. podpisał umowę na Rozbudowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu z firmą ARCO System Sp. z o.o. z Oświęcimia na kwotę 13.569.690,56 zł (brutto).

Wykonawca w ramach kontraktu w ciągu 19 miesięcy wybuduje na działce obok Budowanego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 6 modułów kompostowania odpadów ulegających biodegradacji wraz placem intensywnego dojrzewania na 10 pryzm z przykryciem oraz instalacją sterującą i napowietrzającą. Rozbudowa instalacji stabilizacji tlenowej pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na nowo wybudowane składowisko. Realizacja dodatkowego zakresu Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” przyczyni się do zwiększenia wydajności kompostowania.

Spółka pozyskała dodatkowe dofinansowanie dla tego zakresu ze środków POIŚ w wysokości 9,7 mln zł.