Czyszczenie dwóch zbiorników wraz z transportem i utylizacją osadów ściekowych

Opublikowano: 2022-08-10 08:57:07

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu zaprasza do składania ofert na:

Czyszczenie dwóch zbiorników wraz z transportem i utylizacją osadów ściekowych.

Wymiary zbiorników ( dł. x szer. x wys. ) i wysokość od poziomu terenu .
a) zbiornik A 18900 x 4550 x 5900 [mm] , wysokość od poziomu terenu ok 6500 [mm]
b) zbiornik C 10000 x 6000 x 4300 [mm] , wysokość od poziomu terenu ok 8000 [mm]

Oferta powinna zawierać ceny:
a) czyszczenia zbiorników – wartość ryczałtowa
b) transportu i utylizacji osadów odciekowych – cena za 1 Mg

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

Termin realizacji – 14 dni od daty zlecenia.
Termin płatności – 14 dni od daty wykonania usługi.

Osoba udzielająca wszelkich informacji dotyczących realizacji usługi: Mateusz Czaja – Specjalista ds. Technicznych, tel; 735 918 507, mateusz.czaja@mpgo.sosnowiec.pl

Oferty należy składać w wersji elektronicznej do dnia 15.09.2017 r., na adres mailowy: kinga.petryka@mpgo.sosnowiec.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.