Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20...

Opublikowano: 2020-07-22 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
Nr ogłoszenia: 344879-2020-PL

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – załącznik nr 3 do SIWZ – pobierz dokument – doc

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – ESPD-REQUEST JEDZ – pobierz dokument – zip

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – załącznik nr 6 do SIWZ – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – identyfikator postępowania – pobierz dokument pdf

data publikacji: 22.07.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – KluczPub – pobierz dokument – asc

data publikacji: 25.08.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – informacja z otwarcia złożonych ofert – pobierz dokument pdf

data publikacji: 25.08.2020
publikacja:
Zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 15 01 06 – informacja o unieważnieniu postępowania – pobierz dokument pdf

 

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2020-07-22 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:03:35