Zakończenie budowy kwatery D

Opublikowano: 2023-01-04 14:34:53

Tytuł projektu: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap I: Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 21 –  kwatera III (D)

MPGO Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji jaką była budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 24.10.2022 r. Generalny Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego. Po przeprowadzeniu procedur odbiorowych, sprawdzenia zgodności i kompletności dokumentacji (w tym m.in. decyzji administracyjnych: pozwolenie na użytkowanie, zmiana pozwolenia zintegrowanego oraz Instrukcja Prowadzenia Składowiska) dnia 4 listopada 2022 r. został podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy, który oficjalnie dopuścił obiekt do oddania i eksploatacji.

Kwatera D Sektor D1 ma pojemność 500 000 m3. Szacowany czas eksploatacji do 04.11.2027 r.