Złota Bela Makulatury

Opublikowano: 2016-10-24 00:00:00

Nasza spółka MPGO, za dokonania na polu działalności w obszarze gospodarki odpadami,
została wyróżniona w prestiżowym, branżowym Konkursie o Puchar Recyklingu,
organizowanego przez wydawcę „Przeglądu Komunalnego”,
spółkę Abrys. Gala wręczenia nagród odbyła się podczas corocznego,
największego wydarzenia w sektorze gospodarki komunalnej – targów
POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.
Na arenie krajowej doceniono nasze zaangażowanie,
co odzwierciedla wzrost odzysku surowców,
który odnotowaliśmy na przestrzeni roku 2015 i 2016.