Informacja o postępowaniach przetargowych w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu...

Opublikowano: 2014-08-11 00:00:00

Informacja o postępowaniach przetargowych w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”

Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grenadierów, skrytka pocztowa 86, 41-200 Sosnowiec, Polska, informuje, że podstępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców kontraktów związanych z robotami budowlanymi oraz usługami w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, są prowadzone przez Gminę Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, Polska, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa z dnia 10-06-2013r. oraz na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – (Dz. U. 2013, 907j.t.)

W związku z powyższym dokumentacja przetargowa na usługę: „Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 1.1. „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu dla wypełnienia wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych” jest udostępniana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.bip.um.sosnowiec.pl – w zakładce Zamówienia Publiczne „Profil Nabywcy” Urząd Miasta oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

 

Henryk Mantura

Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu
Składowania Odpadów Sp. z o.o.