Obowiązek posiadania wpisu do BDO dla przedsiębiorców.

Opublikowano: 2019-12-04 00:00:00

Informujemy, że na podstawie przepisów wynikających z art. 50 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, podmioty będące wytwórcami odpadów (poza przedsiębiorcami, którzy nie mają obowiązku ewidencji odpadów Dz.U. z 2015 r. poz. 314), podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zgodnie z tymi przepisami, nie można prowadzić działalności skutkującej powstaniem odpadów, jeśli nie jest się zarejestrowanym w BDO.

W związku z powyższym, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o z dniem 01.01.2020, tj. z dniem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji odpadów tylko elektronicznie, nie będzie przyjmować odpadów od podmiotów, które nie dopełniły obowiązku rejestracji wynikającego z powyższych przepisów.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji do Rejestru BDO znajdują się na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl