Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp....

Opublikowano: 2020-10-22 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
znak sprawy: MPGO.271.11.2020

data publikacji: 22.10.2020
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – ogłoszenie o zamówieniu usługi – pobierz dokument – doc

data publikacji: 22.10.2020
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – ogłoszenie o zamówieniu usługi – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 26.10.2020
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – odpowiedź na pytanie – pobierz dokument pdf

data publikacji: 29.10.2020
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – odpowiedź na pytanie i zmiana treści ogłoszenia – pobierz dokument pdf

data publikacji: 16.11.2020
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – informacja z otwarcia złożonych ofert – pobierz dokument pdf

data publikacji: 27.11.2020
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz dokument pdf

data publikacji: 07.12.2020
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – informacja o udzieleniu zamówienia – pobierz dokument pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2020-10-22 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:03:35