Postępy w budowie kwatery D

Opublikowano: 2022-05-27 13:27:59

Tytuł projektu: „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D).

Zakończono roboty budowlane związane z nową kwaterą D, służącą do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Nasz nowy obiekt spełnia wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczenia i ochronę środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem. Instalacja jest wyposażona m.in. w:

  • system kilku warstw uszczelniających,
  • drenaż sygnalizacyjny, który ma za zadanie:
    – informować nas o ewentualnej nieszczelności składowiska
    – odprowadzić odcieki z nieszczelności do naszego wewnętrznego systemu pompowego
  • drenaż odciekowy, który ma za zadanie odprowadzać odciek ze składowiska w celu utrzymania dobrej kondycji złoża,
  • zbiorniki na odcieki,
  • drogę dojazdową, śluzę dezynfekcyjną, instalację hydrantową, oświetlenie, ogrodzenia oraz monitoringu wizyjnego;

Otrzymaliśmy już pozwolenie na jej użytkowanie, teraz pozostały prace porządkowe oraz oczekiwanie na zmiany w pozwoleniu zintegrowanym.