Postępy w budowie podczyszczalni

Opublikowano: 2022-05-27 12:42:59

Tytuł projektu: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych etap II: budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu, przy ul. Grenadierów 21.

Poprzednie miesiące prac budowlanych były głównie skupione na przygotowaniu bioreaktorów oraz wykończeniu hali pod urządzenia technologiczne.

W ostatnim czasie w głównej hali w Podczyszczalni zamontowano linię technologiczną. Składają się na nią głównie pompy o różnych zakresach mocy oraz wysokociśnieniowe urządzenia filtracyjne: moduł ultrafiltracji i nanofiltracji. Całość instalacji jest nowoczesną technologią oczyszczania ścieków, o wysokich parametrach wiązania oraz separacji zanieczyszczeń makro i mikrocząsteczkowych.

Równocześnie postępują prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych oraz pokoju służącego do przeprowadzania analiz chemicznych.