Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce...

Opublikowano: 2020-03-02 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
Nr ogłoszenia: 515447-N-2020

data publikacji: 02.03.2020
publikacja:
Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce nr ewid. 2794/1 obręb: Porąbka w Sosnowcu, ul. Grenadierów /stare wysypisko/ – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 02.03.2020
publikacja:
Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce nr ewid. 2794/1 obręb: Porąbka w Sosnowcu, ul. Grenadierów /stare wysypisko/ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 02.03.2020
publikacja:
Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce nr ewid. 2794/1 obręb: Porąbka w Sosnowcu, ul. Grenadierów /stare wysypisko/ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 02.03.2020
publikacja: Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce nr ewid. 2794/1 obręb: Porąbka w Sosnowcu, ul. Grenadierów /stare wysypisko/
– dokumentacja projektowa – pobierz dokument – zip

data publikacji: 02.03.2020
publikacja:
Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce nr ewid. 2794/1 obręb: Porąbka w Sosnowcu, ul. Grenadierów /stare wysypisko/ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 18.03.2020
publikacja:
Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce nr ewid. 2794/1 obręb: Porąbka w Sosnowcu, ul. Grenadierów /stare wysypisko/ – informacja z otwarcia złożonych ofert – pobierz dokument pdf

data publikacji: 07.04.2020
publikacja:
Przyłącze energii elektrycznej budynków technicznych składowiska odpadów zlokalizowanych na działce nr ewid. 2794/1 obręb: Porąbka w Sosnowcu, ul. Grenadierów /stare wysypisko/ – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz dokument pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2020-03-02 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:03:36