Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa...

Opublikowano: 2019-04-25 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
Nr ogłoszenia: 538857-N-2019

data publikacji: 25.04.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 25.04.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 25.04.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 25.04.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) –  program funkcjonalno użytkowy – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 25.04.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – załącznik nr 1 do SIWZ (plan)- pobierz dokument – pdf

data publikacji: 25.04.2019
publikacja:
Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – załącznik nr 2 do SIWZ (przekrój) – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 30.04.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ – pobierz dokument.pdf

data publikacji: 30.04.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz dokument.pdf

data publikacji: 30.04.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – SIWZ po zmianach  – pobierz dokument.doc

data publikacji: 30.04.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – SIWZ po zmianach – pobierz dokument.pdf

data publikacji: 06.05.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – pytania i odpowiedzi – część 2 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 08.05.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – pytania i odpowiedzi – część 3 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 13.05.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – zmiana treści SIWZ 2 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 13.05.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 13.05.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – SIWZ BUDOWA SKŁADOWISKA po zmianach 2 – pobierz dokument pdf

data publikacji: 13.05.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – SIWZ BUDOWA SKŁADOWISKA po zmianach 2 – pobierz dokument doc

data publikacji: 24.05.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – informacja z otwarcia złożonych ofert – pobierz dokument pdf

data publikacji: 05.06.2019
publikacja: Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 – kwatera III (D) – informacja o unieważnieniu postępowania – pobierz dokument pdf