Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu

Opublikowano: 2014-07-04 00:00:00

W dniu 27 czerwca br. Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z. o.o. w Sosnowcu podpisał umowę z Wielobranżowowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym „WUDIMEKS” Sp. z o.o. z Częstochowy. Za kwotę 201.105,00 PLN (brutto) wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca będzie świadczył przez okres 30 miesięcy nadzór nad rozbudową Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu polegający w szczególności na wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, organizacji, koordynacji robót budowlanych.