Sosnowiec centrum działań recyklingowych

Opublikowano: 2017-12-05 00:00:00

21 listopada br. Sosnowiec, za sprawą powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami funkcji regionalnego reprezentanta Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, stał się wiodącą w regionie jednostką skupiającą działania w obszarze gospodarki odpadami. Zarząd KIGO i reprezentanci wielu firm województwa śląskiego rozmawiali o rozwoju sektora, wskazując wiele dróg pożądanych rozwiązań.

Prezes zarządu sosnowieckiego MPGO – Jacek Gaim, eksponował i wniósł do dyskusji temat wymaganych poziomów odzysku recyklingu. Funkcjonują złe regulacje dotyczące poziomów recyklingu i przygotowania surowców do ponownego użycia. Polska na tle innych krajów osiąga niskie wskaźniki recyklingu, co nie oznacza, że jest gorsza. Regulacje unijne pozwalają na implementację legislacji spośród kilku wariantów. Polska wybrała najgorszy z możliwych. Według niego recykling to zestawienie ilości przyjętych odpadów ogółem do ilości odzyskanych i przywróconych rynkowi określonych frakcji, tj. szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne.

Przedsiębiorstwa zagospodarowujące wciąż duże ilości odpadów zmieszanych mogą liczyć na maksymalnie dwudziestokilkuprocentowy poziom odzysk. Wymogi na najbliższe lata to 30% w 2018, 40% w 2019 i 50% w 2020r. Przodująca w recyklingowych rankingach Słowenia dokonuje tego z prostego powodu, zaimplementowała model obliczania poziomów recyklingu z uwzględnieniem frakcji biodegradowalnej. Stosując tę metodykę, już dzisiaj MPGO osiąga poziom 58% (według obecnie funkcjonującego wariantu wskazując odzysk 21%).

Postulaty płynące z pierwszego w Sosnowcu spotkania zarządu KIGO, to uświadamianie prawodawcom prostych prawd. Ujawniająsię w codziennej pracy na rzecz gospodarki odpadami. Prawd, które wniesione do regulacji, rozporządzeń, usprawnią funkcjonowanie systemu i sprzyjać będą optymalizacji technologicznej, proekologicznej.