Spotkanie z mieszkańcami

Opublikowano: 2019-06-13 00:00:00

W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Porąbka w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Sosnowcu.
Pani Anna Bubak, radna dzielnicy Porąbka, zaproponowała mieszkańcom wizytę w MPGO w celu poszerzenia świadomości w zakresie gospodarki odpadami.

Mieszkańcy byli zaciekawieni prowadzonymi w MPGO procesami przetwarzania odpadów komunalnych. Obserwowali efekt wstępnego sortowania śmieci w gospodarstwie domowym – różnicę między odpadami segregowanymi a niesegregowanymi.

W hali przyjęcia odpadów mieszkańcy zobaczyli urządzenia sortujące oraz kabinę doczyszczania surowca. W kabinie  pracownicy ręcznie poprawiają jakość produktu w końcowej fazie. Poznali „drogę odpadu” od początkowego procesu przetwarzania do jego końca – wytworzenia surowca cennego dla recyklingu.

Duże wrażenie na mieszkańcach wywarł proces produkcji naszego środka do poprawiania jakości gleby – Ekokompostu Sosnowieckiego, który powstaje z odpadów zielonych.

Wizyta w zakładzie oraz poznanie procesów przetwarzania odpadów zwiększyły świadomość ekologiczną mieszkańców.

Zdjęcia przesłane przez Radę Dzielnicy Porąbka.