Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 04 z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu

Opublikowano: 2021-07-28 13:13:55

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/13db4167-47bf-43ee-8237-3c87daf1019a