WYDARZENIA – Otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w...

Opublikowano: 2014-09-14 00:00:00

08-09-2014r. – W dniu 8 września 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu, inwestycji zrealizowanej za ponad 57 mln zł przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Acciona Infraestructuras S.A. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Madrycie.

Rolę honorowych gospodarzy pełnili: Prezes Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów – Henryk Mantura oraz prezydent miasta Kazimierz Górski i jego zastępca Ryszard Łukawski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni zaproszeni goście w tym: przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, prezydenci miast ościennych, przedstawiciele generalnego wykonawcy i podwykonawcy, radni miasta, posłowie i senatorzy, nie zabrakło również biskupa Grzegorza Kaszaka.

Uczestnikom została przedstawiona geneza Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” w ramach którego zakład został zrealizowany oraz etapy jego budowy. Po symbolicznym przecięciu wstęgi goście mieli możliwość zwidzenia obiektu. Oddany do eksploatacji Zakład będzie w stanie przyjąć 93 000 ton odpadów komunalnych do przerobienia. Poprzez segregowanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie zmniejszy się o min. 46% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania. Odzyskane frakcje materiałowe, nadające się do ponownego wykorzystania (w tym posiadające właściwości energetyczne), znajdą zastosowanie jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne (RDF).