Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej...

Opublikowano: 2020-12-07 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy
Nr ogłoszenia: 762902-N-2020

data publikacji: 07.12.2020
publikacja:
Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej z opcją zakupu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 07.12.2020
publikacja:
Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej z opcją zakupu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 07.12.2020
publikacja:
Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej z opcją zakupu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 10.12.2020
publikacja: Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej z opcją zakupu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ – pobierz dokument zip
 
data publikacji: 10.12.2020
publikacja: Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej z opcją zakupu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz dokument pdf

data publikacji: 17.12.2020
publikacja: Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej z opcją zakupu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – informacja z otwarcia złożonych ofert – pobierz dokument pdf

data publikacji: 22.12.2020
publikacja: Zakup wraz z dostawą w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej z opcją zakupu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz dokument pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2020-12-07 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:03:35