Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp....

Opublikowano: 2019-10-23 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
znak sprawy MPGO.271.15.2019

data publikacji: 23.10.2019
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – ogłoszenie o zamówieniu usługi – pobierz dokument – doc

data publikacji: 23.10.2019
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – ogłoszenie o zamówieniu usługi – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 29.10.2019
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – odpowiedzi na pytania i zmiana treści ogłoszenia – pobierz dokument pdf

data publikacji: 14.11.2019
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – odpowiedź na pytanie – pobierz dokument pdf

data publikacji: 20.11.2019
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – informacja z otwarcia złożonych ofert – pobierz pdf

data publikacji: 03.12.2019
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz dokument pdf

data publikacji: 12.12.2019
publikacja:
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz transport wartości pieniężnych – informacja o udzieleniu zamówienia – pobierz dokument pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2019-10-23 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:03:37