Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z...

Opublikowano: 2019-06-12 00:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi
Nr ogłoszenia: 272423-2019-PL

data publikacji: 12.06.2019
publikacja: 
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – ogłoszenie o zamówieniu – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 12.06.2019
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 12.06.2019
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pobierz dokument – doc

data publikacji: 12.06.2019
publikacja: 
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – załącznik nr 3 do SIWZ  – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 12.06.2019
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – ESPD-REQUEST JEDZ.XML i PDF – pobierz dokument – zip

data publikacji: 12.06.2019
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – załącznik nr 6 do SIWZ – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 12.06.2019
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – KluczPub – pobierz dokument – asc

data publikacji: 22.07.2019
publikacja:
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – informacja z otwarcia złożonych ofert – pobierz dokument – pdf

data publikacji: 14.08.2019
publikacja: Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz dokument – pdf

Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację:MPGO Sosnowiec
Osoba odpowiedzialna:MPGO Sosnowiec
Pierwsza publikacja:2019-06-12 00:00:00
Aktualizacja publikacji:2021-03-12 16:03:38