Specjalista ds. inwestycji / kontraktów

Opublikowano: 2023-10-27 15:21:22

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji / kontraktów

Zadania:

 • Obsługa kontraktów związanych z budową kluczowych inwestycji;
 • Zapoznawanie się i biegła znajomość zapisów umownych i kluczowych dokumentów;
 • Nadzorowanie realizacji harmonogramów/opracowywanie harmonogramów;
 • Rozliczanie wykonanych robót;
 • Sporządzanie protokołów z Rad budowy i innych notatek i ustaleń;
 • Przygotowywanie protokołów odbiorowych;
 • Przygotowywanie korespondencji;
 • Koordynacja wykonawców/firm zewnętrznych;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozliczania dofinansowań/pożyczek;
 • Sprawdzanie zgodności realizowanych prac z dokumentacją projektową i umowami;
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania:

 • doświadczenie we wspieraniu procesów inwestycyjnych bądź koordynowanie projektów;
 • podstawowa wiedza nt. Ustawy Prawo Budowlane;
 • Umiejętność analizy i weryfikacji danych;
 • Rzetelność i sumienność w realizowanych zadaniach;
 • Znajomość pakietu Office;
 • Chęć do nauki.

Doświadczenie / wykształcenie:

 • Doświadczenie zawodowe jest wymagane;
 • Studia I i/lub II stopnia z: zarządzania projektami / zarządzanie procesami / zarządzanie, administracja lub inne;
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych Ustawą Prawo Budowlane i przepisami pokrewnymi;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

Co oferujemy:

 • Praca w stabilnej spółce;
 • Niezbędne szkolenia do realizacji ww. zadań;
 • Udział w projektach rozwojowych spółki, różnorodnych i interdyscyplinarnych;
 • Możliwość samodzielnej organizacji pracy;
 • Praca w dynamicznym środowisku w rozwojowym dziale;
 • Możliwość rozwoju umiejętności i kariery;
 • Pakiet premiowy;
 • Multisport;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mpgo.sosnowiec.pl w terminie do dnia 26 listopada 2023 r.

Prosimy o dołączenie do CV następujących dokumentów: zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją (załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej w procesie rekrutacji (załącznik nr 2).

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101., poz. 926 ze zmianami)”.

Administratorem danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji / kontraktów. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zal_nr1_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zal_nr2_Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji MPGO